క్వాంగాంగ్ బ్లాక్ మెషినరీ కో., లిమిటెడ్.
క్వాంగాంగ్ బ్లాక్ మెషినరీ కో., లిమిటెడ్.
మా గురించి

వీడియో

జెనిత్ 1500-2 ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ మేకింగ్ మెషిన్

జెనిత్ 940SC మొబైల్ బ్లాక్ మేకింగ్ మెషిన్

జెనిత్ 844SC స్టేషనరీ పేవింగ్ బ్లాక్ మెషిన్

జెనిత్ 913 కాంక్రీట్ బ్రిక్ లేయింగ్ మెషిన్

ZN1500C/1800C ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ మెషినరీ

ZN1200C ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ మెషిన్

ZN1200S కాంక్రీట్ ఇటుక యంత్రం

ZN900C కాంక్రీట్ బ్లాక్ మెషిన్

ZN1000C కాంక్రీట్ బ్లాక్ మెషిన్

ZN900CG కాంక్రీట్ బ్లాక్ మెషిన్

QT10 కాంక్రీట్ ఇటుక యంత్రం

QT6 సిమెంట్ బ్లాక్ మేకింగ్ మెషిన్

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept